Kapiolani Park Chess Meetup on March 23, 2023

1 / 2
3/23/2023 - Kapiolani Park Chess meetup.
2 / 2
3/23/2023 - Kapiolani Park Chess meetup.