Ka Makana Alii Chess Meetup - July 2024

1 / 5
July 2, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
2 / 5
July 2, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
3 / 5
July 2, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
4 / 5
July 9, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
5 / 5
July 9, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.