Ka Makana Alii Chess Meetup on November 23rd, 2021

Eight players (Aro, Ceazar, Chet, Chris, Christian, James, Ramon, Ray) showed up at the meetup tonight.

1 / 6
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
2 / 6
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
3 / 6
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
4 / 6
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
5 / 6
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
6 / 6
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.

November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
November 23rd, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.