Ka Makana Alii Chess Meetup on October 26th, 2021

Six players (Chet, Christian, James, Jeremy, Ramon, Ray) showed up at the meetup tonight.

1 / 6
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
2 / 6
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
3 / 6
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
4 / 6
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
5 / 6
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
6 / 6
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.

October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.
October 26th, 2021. Ka Makana Alii chess meetup.